REGULAMIN PENSJONATU „DOM NA WZGÓRZU”


1. Pokoje w Pensjonacie „Dom na Wzgórzu” wynajmowane są na doby, doba hotelowa trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
2. Cisza nocna na terenie pensjonatu trwa od 22:00 do 7:00 rano.
3. Goście Pensjonatu zobowiązani są do zameldowania się oraz uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu pierwszych 3 godzin od momentu przybycia.
4. Gość naszego pensjonatu może nieodpłatnie korzystać z grilla, wędzarni itp. atrakcji po ówczesnym ustaleniu z personelem.
5. Pensjonat nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe oraz inne kosztowności pozostawione na terenie obiektu.
6. Zabronione jest używanie własnych kuchenek i piecyków elektrycznych, a ogrzewanie pokoi w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie urządzeniami Pensjonatu.
7. Gość Pensjonatu „Dom na Wzgórzu” ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych oraz braki w wyposażeniu Pensjonatu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających.
8. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00 po uprzednim powiadomieniu personelu.
9. Pensjonat „Dom na Wzgórzu” może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub gości.
10. Pensjonat „Dom na Wzgórzu” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
11. W pokoju nie może nocować więcej osób niż jest tymczasowo zameldowanych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób Pensjonat ma prawo wykwaterować każdą dodatkową osobę lub zażądać dodatkowej opłaty.
12. Przebywanie zwierząt domowych na terenie obiektu jest możliwe wyłącznie za uzyskanie wcześniejszej zgody oraz za dodatkową opłatą.
13. Reklamacje dotyczące stanu technicznego mogą być składane w ciągu 3 godzin od momentu zakwaterowania. Uszkodzenia nie zgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu zostaną policzone według obowiązującej wartości, a kwotą naprawy zostanie obciążony Gość Pensjonatu.
14. Gość w czasie pobytu w pensjonacie „Dom na Wzgórzu” zobowiązany jest to sprzątania wynajmowanych pomieszczeń.
15. Gość może zrezygnować ze sprzątania i zlecić obsłudze Pensjonatu wykonanie tej usługi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł (jednorazowe dzienne sprzątanie).
16. Brama wjazdowa na teren Pensjonatu jest zamknięta w godzinach 23:00 – 7:00.
17. Pensjonat zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody, itp.), usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
18. Rezygnacja z przyczyn losowych jest traktowana jako rezygnacja z winy Klienta wraz z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami.
19. Wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Pensjonatu.
20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy o usługach turystycznych i Kodeks Cywilny. Spory wynikające z realizacji powyższych postanowień podlegają rozpatrzeniu przez właściwy Sąd w Koszalinie.
21. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palić wolno tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na tarasach oraz przed budynkiem.


PROŚBY DO GOŚCI PENSJONATU „DOM NA WZGÓRZU”1. W trosce o czystość środowiska prosimy o segregację odpadów – plastiku, szkła oraz puszek aluminiowych. Odpady prosimy umieszczać w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych znajdujących się na zewnątrz budynku na terenie posesji.
2. W celu utrzymania domowej atmosfery oraz wysokiego standardu naszych pokoi uprzejmie prosimy Państwa o nie zmienianie ustawień mebli w pomieszczeniach. Ma to na celu uniknięcie ewentualnych zniszczeń podłóg, obicia ścian itp.
3. W godzinach 11:00 – 14:00 i 17:00 – 18:00 odbywa się sprzątanie Pensjonatu. Przepraszamy Szanownych Gości za ewentualne niedogodności.
4. Uprzejmie prosimy o nie korzystanie z kuchni, która jest częścią prywatną Pensjonatu.
5. Po godzinie 23:00 Pensjonat jest zamykany. Prosimy więc w godzinach późniejszych dzwonić domofonem, który znajduje się przy furtce i drzwiach wejściowych.